Ορθογραφικές ανωμαλίες-Το ρήμα «βάλλω»

Ορθογραφικές ανωμαλίες-Το ρήμα «βάλλω»

Το ρήμα βάλλω και όλα τα σύνθετα μ΄αυτό γράφονται:

  • με δύο λ (λλ) στους εξακολουθητικούς  χρόνους (Ενεστώτα,Παρατατικός και Εξ. Μέλλοντα)και σε όλες τις εγκλίσεις του Ενεστώτα.
  • με ένα λ σε όλους τους άλλους χρόνους

                       Το ρήμα συμβάλλω στην ενεργητική φωνή

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛ.ΕΞΑΚ.
συμβάλλωσυνέβαλλαθα συμβάλλω
ΜΕΛ.ΣΤΙΓΜ.ΑΟΡΙΣΤΟΣΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
θα συμβάλωσυνέβαλαέχω συμβάλει
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣΣΥΝΤ.ΜΕΛ.ΜΕΤΟΧΗ
είχα συμβάλειθα συμβάλωσυμβάλλοντας

 

 

 

(Visited 17.803 times, 1 visits today)

Σχολιάστε