Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής-Επανάληψη

Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής-Επανάληψη

Οι προτάσεις, ανάλογα με τον αριθμό των όρων τους, είναι απλές, σύνθετες, επαυξημένες και ελλειπτικές.
Α. Απλή πρόταση
Η πρόταση που αποτελείται από την ονοματική φράση – υποκείμενο και τη ρηματική φράση – κατηγόρημα, ονομάζεται απλή πρόταση.
Β. Σύνθετη πρόταση
Η πρόταση που έχει περισσότερα από ένα υποκείμενα ή κατηγορούμενα* λέγεται σύνθετη.
Γ. Επαυξημένη πρόταση
Η πρόταση στην οποία υπάρχουν προσδιορισμοί (δηλαδή, λέξεις που δεν είναι απαραίτητες αλλά δίνουν επιπλέον πληροφορίες), λέγεται επαυξημένη.
Δ. Ελλειπτική πρόταση
Η πρόταση που της λείπουν ένας ή περισσότεροι όροι ονομάζεται ελλειπτική.