Τα δόντια μας-Παρουσίαση

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης –  Τα κεφάλαια που δεν θα αξιοποιηθούν:

Αφαιρείται μόνο η σελίδα 62: δραστηριότητα για το εσωτερικό των δοντιών. Αφαιρείται και η εργασία 2, σελ. 63.

View more presentations or Upload your own.

dontia

(Visited 44 times, 1 visits today)

Σχολιάστε