Κυριολεξία, μεταφορά και παρομοίωση

Κυριολεξία, μεταφορά και παρομοίωση

Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις με την πραγματική  τους σημασία.

π.χ. Κρύο νερό.

Μεταφορά είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο η σημασία μιας λέξης επεκτείνεται αναλογικά και σε άλλες συγγενικές λέξεις, που έχουν κάποια μικρή ή μεγάλη ομοιότητα μ΄αυτήν.

π.χ. Κρύο αστείο.

Παρομοίωση είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο συγκρίνουμε δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα κλπ, έτσι ώστε η σύγκριση αυτή να παρουσιάζει το ένα από αυτά πιο ζωηρό. Στην παρομοίωση χρησιμοποιούμε για τη σύγκριση τις λέξεις: σαν, όπως, λες και, όσο, σάμπως, καθώς.

π.χ.  Έξι ήταν τα κορίτσια, όμορφα σαν τα κρύα τα νερά.

ΑΣΚΗΣΗ: Σύρε τις προτάσεις στην σωστή στήλη.

 

(Visited 21.846 times, 1 visits today)

Σχολιάστε