Έκθλιψη, αφαίρεση και αποκοπή

Έκθλιψη, αφαίρεση και αποκοπή

1. Όταν μια λέξη τελειώνει σε φωνήεν και η λέξη που ακολουθεί αρχίζει από φωνήεν,

  • μερικές φορές χάνεται το τελικό φωνήεν της πρώτης λέξης. Τότε λέμε ότι η λέξη παθαίνει έκθλιψη π.χ. θα αρχίσω → θ’ αρχίσω.
  • μερικές φορές χάνεται το αρχικό φωνήεν της δεύτερης λέξης. Τότε λέμε ότι η λέξη παθαίνει αφαίρεση π.χ. τα έφερε → τα ’φερε.

2. Όταν μια λέξη τελειώνει σε φωνήεν και η λέξη που ακολουθεί αρχίζει από σύμφωνο,μερικές φορές χάνεται το τελικό φωνήεν της πρώτης λέξης. Τότε λέμε ότι η λέξη παθαίνει αποκοπή.
π.χ. κόψε το → κόψ’ το

 

  • Ο σύνδεσμος και, όταν παθαίνει έκθλιψη, γράφεται κι
    π.χ. και άλλη → κι άλλη
  • Το επίρρημα μέσα, όταν παθαίνει έκθλιψη, γράφεται → μέσ’ 
    π.χ.μέσα από → μέσ’ από, ενώ όταν παθαίνει αποκοπή, γράφεται → μες
    π.χ. μέσα στο σπίτι → μες στο σπίτι
(Visited 59.434 times, 1 visits today)