Ιστορική Γραμμή-Δ΄τάξη – Στα αρχαία χρόνια

Ιστορική Γραμμή-Δ΄τάξη – Στα αρχαία χρόνια

«Ιστορική γραμμή» ή αλλιώς «Γραμμή χρόνου» με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης,εικόνες και βίντεο.