Αόριστες αντωνυμίες

Αόριστες αντωνυμίες

Είναι οι αντωνυμίες φανερώνουν ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα αόριστα, χωρίς να το ονομάζουν.

α) ένας, μια (μία), ένα 
Μου έλεγε ένας.

β) κανένας (κανείς), καμιά (καμία), κανένα 
Δεν του μίλησε κανείς. 

γ) κάποιος, κάποια, κάποιο 
Κάποιοι θέλουν να σας μιλήσουν. 

δ) μερικοί, μερικές, μερικά 
Μερικοί τον ακολούθησαν μέχρι το τέλος.

ε) κάτι, κατιτί 
Κάτι θα είδες.

στ) τίποτε (τίποτα) 
Δεν ξέρω τίποτε. 

ζ) κάμποσος, κάμποση, κάμποσο 
Περιμέναμε κάμποση ώρα. 

η) κάθε,καθένας, καθεμιά (καθεμία),καθένα 
Κάθε μέρα διαβάζει την εφημερίδα του.