Εργαστήρι γλώσσας-Ενότητα 5η

Εργαστήρι γλώσσας-Ενότητα 5η

ergastiri_glossas

ergastiri_glossas

ergastiri_glossas

ergastiri_glossas

ergastiri_glossas

ergastiri_glossas

6.Γράψτε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις «παίζω», «πεζός», «παίρνω» και «περνώ».

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………