Ρόδα είναι και γυρίζει-Βιβλίο

Ρόδα είναι και γυρίζει-Βιβλίο

boy_bike

2. Συζητήστε στην τάξη γι’ αυτό το ατύχημα.

  • Πότε και πού μπορεί να έγινε; Ποια ήταν η αιτία; Tι συνέπειες είχε; Tι ένιωσαν η Σταματία και ο αδερφός της;
  • Δώστε έναν τίτλο σε κάθε σκίτσο.
  • Διηγηθείτε στο διπλανό σας το περιστατικό που δείχνουν οι εικόνες.

Λεξιλόγιο ενότητας

Ρόδα είναι και γυρίζει-Τετράδιο Εργασιών

Ρόδα είναι και γυρίζει-Τετράδιο Εργασιών

 

1.Η Σταματία ήταν μπροστά στο ατύχημα του αδελφού της, του Γρηγόρη. Το είδε και στη συνέχεια το περιέγραψε στους γιατρούς.

Εσείς έτυχε ποτέ να βρεθείτε μπροστά σε ένα ατύχημα που έπαθε κάποιος στο σχολείο, στο σπίτι, στην παιδική χαρά ή στο δρόμο; Περιγράψτε το ατύχημα που είδατε. Οι ερωτήσεις στα πλαίσια θα σας βοηθήσουν να γράψετε τα γεγονότα με μια σειρά και να χωρίσετε το κείμενο σας σε παραγράφους.

 

2016-09-05_121323
2016-09-05_121403