Στο δρόμο με το Σωτήρη-Βιβλίο

Στο δρόμο με το Σωτήρη-Βιβλίο

imgf0_010

2.Στο Σωτήρη, εκτός από τον ΚΟΚ, αρέσουν πολύ τα κόμικς. Κάθε εβδομάδα διαβάζει τουλάχιστον ένα. Εκείνος όμως θα ήθελε να διαβάζει τουλάχιστον ένα κάθε μέρα. Η μητέρα του δε συμφωνεί και δε σταματάει να του λέει: «διάβαζε, παιδάκι μου, και κανένα λογοτεχνικό!».

Βρείτε σε ποια έγκλιση βρίσκεται το ρήμα «διαβάζω» στις παραπάνω προτάσεις ανάλογα με αυτό που φανερώνει κάθε φορά.

Συμβουλευτείτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα.

2016-08-29_214831

Ας δούμε πώς κλίνεται το ρήμα «διαβάζω» στις τρεις εγκλίσεις του ενεστώτα:

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

 Eνικός αριθμός 1ο πρόσωπο διαβάζω (να) διαβάζω
2ο πρόσωπο διαβάζεις (να) διαβάζεις διάβαζε
3ο πρόσωπο διαβάζει (να) διαβάζει
Πληθυντικός αριθμός 1ο πρόσωπο διαβάζουμε (να) διαβάζουμε
2ο πρόσωπο διαβάζετε (να) διαβάζετε διαβάζετε
3ο πρόσωπο διαβάζουν (να) διαβάζουν

imgf0_010

imgf0_010

imgf0_010

imgf0_010

Στον δρόμο με τον Σωτήρη-Τετράδιο Εργασιών

Στον δρόμο με τον Σωτήρη-Τετράδιο Εργασιών

imgf0_010

imgf0_010

3.Στον οδηγό Κυκλοφοριακής Αγωγής «70 Βήματα με Οδική Ασφάλεια» του Υπουργείου Μεταφορών διαβάστε τις οδηγίες για τους ποδηλάτες (βήματα 40 έως 44).

 Παρκάροντας το ποδήλατό σου

2016-08-30_22011740 Να διαλέγεις προσεκτικά το μέρος που θα αφήσεις το ποδήλατό σου δεν θα πρέπει να εμποδίζει την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων.

 

Στις διαβάσεις πεζών

2016-08-30_22023241 Να σταματάς στις διαβάσεις για να περάσουν οι πεζοί. Πρόσεχε ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους.

 

 

42 Τήρησε αυστηρά τον Κ.Ο.Κ. και στις διαβάσεις «Πελεκάνου»*.

Άλλοι χρήστες του δρόμου

2016-08-30_22025243 Να προσέχεις όταν πλησιάζεις σε ζώα. Ν’ αφήνεις σ’ αυτά αρκετό χρόνο για να μετακινηθούν. Οι ξαφνικοί ήχοι τρομάζουν τα ζώα, γι’ αυτό μη χρησιμοποιείς το κουδούνι.

 

Ποδηλατοδρόμος

2016-08-30_22030844 Σε περίπτωση που υπάρχει δρόμος αποκλειστικά για ποδήλατα, να τον χρησιμοποιείς.

 

 

 


*διάβαση πελεκάνου: διάβαση με σηματοδότη που ενεργοποιεί ο πεζός με ένα κουμπί για να περάσει απέναντι.

Στον δρόμο με τον Σωτήρη-Επανάληψη

Στον δρόμο με τον Σωτήρη-Επανάληψη

Καταλήξεις ρημάτων σε –είτε, -ήστε, -ίστε

Τα παθητικά ρήματα που τελειώνουν στην κατάληξη –είτε στο β’ πληθυντικό πρόσωπο, γράφονται με ει.
π.χ. σέβομαι – σεβαστείτε, αγαπιέμαι – αγαπηθείτε, φοβούμαι – φοβηθείτε
Τα ενεργητικά ρήματα της β’ συζυγίας (αυτά δηλαδή που τελειώνουν σε ωμέγα τονισμένο (-ώ), στην προστακτική του αορίστου (β’ πρόσωπο πληθυντικού) σχηματίζουν την κατάληξη –ήστε και γράφονται με ήτα (η).
π.χ. μιλώ – μιλήστε, τραγουδώ – τραγουδήστε, αγαπώ – αγαπήστε
Τα ενεργητικά ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω, στην προστακτική του αορίστου (β’ πρόσωπο πληθυντικού) σχηματίζουν την κατάληξη –ίστε και γράφονται με γιώτα (ι) εκτός ανήκουν στις εξαιρέσεις (-ήζω, – ύζω, -είζω, -οίζω)
π.χ. ποτίζω – ποτίστε, μυρίζω – μυρίστε, αντιμετωπίζω – αντιμετωπίστε
ενώ οι εξαιρέσεις σχηματίζονται ως εξής:
πρήζω – πρήξτε, δακρύζω – δακρύστε, δανείζω – δανείστε, αθροίζω – αθροίστε