Η ταυτότητα του χάρτη: Kλίμακα

Η ταυτότητα του χάρτη: Kλίμακα

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.

Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Οι ανεμόμυλοι της Αστυπάλαιας

Οι ανεμόμυλοι της Αστυπάλαιας

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.

Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.

Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Τα είδη χαρτών

Τα είδη χαρτών

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε τα διαφορετικά είδη των χαρτών και να βρίσκουμε τις κύριες πληροφορίες που δίνει ένας χάρτης.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.

Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Ο χάρτης

Ο χάρτης

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε τι είναι ο χάρτης και η χρησιμότητα του στη ζωή των ανθρώπων.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε:

 • για τη θέση της Βόρειας Αμερικής στον παγκόσμιο χάρτη
 • για τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντός της

Πολυχάρτης Βόρειας Αμερικής: ΕΔΩ

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Πόλεμος και Ειρήνη-Τετράδιο Εργασιών

Πόλεμος και Ειρήνη-Τετράδιο Εργασιών

1.Γράψτε μια παράγραφο για τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σας προκαλεί η φωτογραφία.

3. Αφού διαβάσατε την προηγούμενη ιστορία, αποφασίζετε να γράψετε ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα με σκοπό να δείξετε πόσο επικίνδυνο φαινόμενο είναι ο ρατσισμός και πώς μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο.Για να πείσετε, μπορείτε να αναφερθείτε και στην ακόλουθη αληθινή ιστορία:

 

5.Είστε δημοσιογράφος και πήρατε ένα επείγον σύντομο μήνυμα. Έχετε τώρα να γράψετε την είδηση, προσθέτοντας δικές σας λεπτομέρειες και συμπληρώνοντας τους προσδιορισμούς που χρειάζονται, όπως στο παράδειγμα.

Σήμερα το πρωί οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στρατεύματα έχουν
πλησιάσει στις πόλεις και

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

8α. Διαβάσατε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και θέλετε να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας συνοπτικά για κάποια σημαντικά άρθρα. Δώστε με μία σύντομη φράση το περιεχόμενο κάθε άρθρου. Επειδή κάθε άρθρο ορίζει και μία αντίστοιχη υποχρέωση απέναντι στα παιδιά, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε ρήματα ή εκφράσεις με ανάλογη σημασία, όπως πρέπει, είναι αναγκαίο, επιβάλλεται, οφείλω κ.ά.

Άρθρο 1: Τα κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα που αναφέρονται στη σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων ή της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής του, της οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης του παιδιού ή των γονέων του. Γι’ αυτόν τον λόγο, παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης.
_ Τα κράτη πρέπει να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών.

΄Aρθρο 4: Τα συμβαλλόμενα κράτη εγγυώνται στο παιδί το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με τον βαθμό ωριμότητάς του. Επίσης, σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
_ …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

΄Aρθρο 6: Τα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας. Επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι κανένα παιδί δε θα στερείται το δικαίωμα περίθαλψης και αγωνίζονται κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής με την παροχή θρεπτικών τροφών και καθαρού πόσιμου νερού.

΄Aρθρο 7: Τα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και
καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. Επίσης,
εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία με όλα τα κατάλληλα μέσα,
σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός, και παίρνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν την
τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σχολείων.
_ ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

΄Aρθρο 8: Τα κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.
_ …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

΄Aρθρο 9: Τα κράτη επαγρυπνούν ώστε κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο.
_ …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

β. Μπορείτε να συμπληρώσετε κάθε άρθρο με μία τελική ή αποτελεσματική πρόταση που δείχνει ποιο σκοπό εξυπηρετεί ή ποιο αποτέλεσμα πετυχαίνει;
Το παράδειγμα θα σας βοηθήσει:
• Τα κράτη οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα όλων των παιδιών του κόσμου, για να προστατεύονται τα παιδιά από κάθε μορφή διάκρισης.
•…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
•…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
•…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
•…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
•…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

11.Συνδυάστε λέξεις από τις δύο στήλες για να σχηματίσετε άλλες σύνθετες. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις λέξεις που φτιάξατε σε ένα μικρό δικό σας κείμενο.

Όαση ειρήνης

Όαση ειρήνης

1.Διαβάσατε προσεκτικά το άρθρο της εφημερίδας; Mπορείτε τώρα να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Πού βρίσκεται το σχολείο;
 2. Τι το ξεχωριστό έχει αυτό το σχολείο;
 3. Γιατί σε αυτό το σχολείο «όλα διδάσκονται διπλά»;
 4. « Όσο πιο πετυχημένος είναι ένας πόλεμος, τόσο πιο δύσκολη είναι η ειρήνη». Πώς κατα-  λαβαίνετε αυτή τη φράση;
 5. Πόσο δύσκολο νομίζετε ότι είναι να γίνει ειρήνη μετά τον πόλεμο;

2.Γνωρίζετε την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Ισραηλιτών και Παλαιστινίων; Φτιάξτε ομάδες και βρείτε πληροφορίες για το θέμα αυτό από εφημερίδες και εγκυκλοπαίδειες. Μπορείτε, επίσης, να ρωτήσετε κάποιον μεγαλύτερο να σας πει. Κάντε μια περίληψη των πληροφοριών που βρήκατε με 150 ως 200 λέξεις και δώστε τίτλο στο κείμενό σας. Παρουσιάστε την εργασία σας και στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε την « Όαση Eιρήνης».

Απλές ονομάζονται οι προτάσεις που αποτελούνται μόνο από τους κύριους όρους.

 • υποκείμενο + κατηγόρημα (ρήμα+ αντικείμενο ή κατηγορούμενο)

π.χ. Το παιδί διαβάζει.

        Το φαγητό είναι ζεστό.

Επαυξημένες είναι οι προτάσεις που, εκτός από τους κύριους όρους, έχουν και άλλους δευτερεύοντες, τους προσδιορισμούς.

π.χ. Το παιδί κάθε βράδυ διαβάζει το αγαπημένο του βιβλίο.

        Σήμερα το φαγητό  είναι πολύ ζεστό.

4.Mπορείτε τώρα να κάνετε το αντίστροφο; Mετατρέψτε αυτές τις απλές προτάσεις σε επαυξημένες και συμπληρώστε το νόημά τους για να μπορεί να καταλάβει κάποιος όσο το δυνατόν καλύτερα το άρθρο.

 • Tο σχολείο οργανώνει σεμινάρια.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • O πόλεμος αφήνει σημάδια.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Oι κάτοικοι αγαπούν την ειρήνη.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.Μετατρέποντας τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε ρηματικές, να γράψετε ένα μικρό κείμενο με κάποιους από τους «κανόνες» που υπάρχουν στο σχολείο της ειρήνης για την εφημερίδα του σχολείου σας.

 • Iσότιμη συμμετοχή Iσραηλινών, Eβραίων και Aράβων παλαιστινιακής καταγωγής στην  εκπαίδευση
 • Καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και των δύο λαών

7.Ένας φίλος ή μία φίλη σας πιστεύει ότι η « Όαση Eιρήνης» δεν μπορεί να βοηθήσει για πραγματική ειρήνη στην περιοχή, με το επιχείρημα ότι «ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη».

Ποια είναι η δική σας γνώμη; Γράψτε ένα κείμενο όπου θα προσπαθήσετε να στηρίξετε και να αιτιολογήσετε τη γνώμη σας.

Mην ξεχάσετε:

 • να αναφέρετε επιχειρήματα
 • να χρησιμοποιήσετε φράσεις που να δείχνουν τα συναισθήματά σας
 • να χρησιμοποιήσετε λέξεις που δηλώνουν άποψη
 • να χρησιμοποιήσετε αιτιολογικές, τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις
 • να χρησιμοποιήσετε απρόσωπα ρήματα

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα-Βιβλίο

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα-Βιβλίο

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.